Sut mae bambŵ yn cael ei ddefnyddio mewn adeiladu?

Mae strwythurau bambŵ yn defnyddio amrywiaeth o gynhyrchion adeiladu presennol, sy'n cael eu gwneud o un o'r deunyddiau adeiladu mwyaf amlbwrpas a chynaliadwy.

Mae bambŵ yn blanhigyn sy'n tyfu'n gyflym iawn sy'n ffynnu mewn amrywiaeth o wahanol hinsoddau.

Mae hinsawdd yn rhychwantu'r byd, o ogledd Awstralia i Ddwyrain Asia, o India i'r Unol Daleithiau, Ewrop ac Affrica…hyd yn oed Antarctica.

syn-penseiri-bambŵ-fel-fframwaith-i-adeiladu-hanfod-y-cefn gwlad

Oherwydd ei fod mor gryf, gellir ei ddefnyddio fel deunydd strwythurol, ac mae ei harddwch yn darparu gorffeniad hardd.

Wrth i bren ddod yn fwyfwy prin, bydd adeiladu bambŵ yn dod yn fwyfwy gwerthfawr y tu allan i hinsoddau trofannol, lle mae manteision defnyddio bambŵ wedi bod yn hysbys ers canrifoedd.

Byddai dosbarthu strwythur fel un sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd yn cynnwys defnyddio deunyddiau nad ydynt yn cael effaith andwyol ar yr amgylchedd byd-eang ac y gellir eu hadfywio o fewn cyfnod byr o amser.Mae adeiladau bambŵ yn dod o dan y categori eco-gyfeillgar oherwydd bod y planhigion yn tyfu'n gyflym iawn o'u cymharu â choed.

bambŵ-1

Mae gan bambŵ arwynebedd dail mawr, sy'n ei gwneud hi'n effeithlon iawn wrth dynnu carbon deuocsid o'r atmosffer a chynhyrchu ocsigen.Mae bod yn laswellt sy'n tyfu mor gyflym yn golygu bod angen ei gynaeafu bob 3-5 mlynedd, tra bod coed meddal yn cymryd dros 25 mlynedd ac mae llawer o bren caled yn cymryd dros 50 mlynedd i aeddfedu.

Wrth gwrs, dylid ystyried unrhyw broses weithgynhyrchu a theithio i'r gyrchfan derfynol wrth asesu effaith amgylcheddol unrhyw adnodd os yw am gael ei ddosbarthu fel un sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.

Sharma Springs

Mae pryder cynyddol am yr amgylchedd a'r symudiad i ddefnyddio mwy o adnoddau adnewyddadwy wedi arwain at boblogrwydd cynyddol adeiladau mwy naturiol sy'n ffitio neu'n cydweddu â'u hamgylchedd mewn ffordd esthetig ddymunol.

Mae'r diwydiant adeiladu yn cymryd sylw, erbyn hyn mae mwy o gynhyrchion adeiladu wedi'u gwneud o bambŵ ac maent bellach i'w cael yn aml yn lleol.


Amser post: Ionawr-17-2024